Thêm nút share ảnh lên Pinterest vào trong ảnh bài đăng blogspot


Chèn button chia sẻ ảnh lên Pinterest, Facebook hoặc Twitter, việc chia sẻ ảnh này rất có lợi khi có 1 người muốn chia sẻ ảnh của bạn mà không cần phải thao tác nhiều lần. Việc này cũng giúp blog của bạn chuyên nghiệp hơn.

Demo:
Cách làm: Mẫu >> Chỉnh sửa html >> sau đó tìm với từ khóa </head> hoặc </body>, chèn đoạn code sau vào trước nó.

<script type="text/javascript">(function(features){var d=document,s=d.createElement('script');s.src='http://widget.symphonytools.com/widget/js/symphony.js';s.type='text/javascript';s.async='true';s.onload=s.onreadystatechange=function(){var rs=this.readyState;if (!rs || /loaded|complete/.test(rs)) try{symphony.init(features);}catch(e){}};var sc=d.getElementsByTagName('script')[0];sc.parentNode.insertBefore(s,sc);})();</script>

Kiểu 2

<!-- Please call pinit.js only once per page -->
<script type="text/javascript" async="async" data-pin-hover="true" src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>

Lưu lại và kiểm tra.No comments ... Leave one now