BẢO NGOC SHOP

Wednesday, October 2, 2013

Tổng Hợp Phím tắt Trong Photoshop - hotkey photoshopTổng Hợp Phím tắt Trong Photoshop


Nhóm phím tắt hệ thống FILE

Nhóm phím tắt hệ thống FILE trong Photoshop


Nhóm phím tắt F


Nhóm phím tắt F trong Photoshop


Nhóm lệnh thao tác với Layer


Phím tắt Nhóm lệnh thao tác với Layer trong Photoshop


Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop


Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop trong Photoshop

Các phím tắt với nhóm IMAGE


Các phím tắt với nhóm IMAGE trong Photoshop

Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT


Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT trong Photoshop

Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar


Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar trong Photoshop

Nhóm phím tắt VIEW


Nhóm phím tắt VIEW trong Photoshop


0 comments:

Post a Comment

Xem nhiều nhất