Tổng hợp Dot Net Framework 2.0, 3.0, 3.5 - Dotnet Frame 4.0, 4.5 full version


Microsoft .NET Framework là chương trình hỗ trợ của Microsoft giúp các ứng dụng chạy trên nền .NET . Bài viết này sẽ tổng hợp link download offline của tất cả các bộ cài Dot Net Framework từ 2.0 đến 4.5!
Tại sao cần phải cài Microsoft Dot Net Framework?

Microsoft. NET Framework là một phần mềm khung có thể được cài đặt trên máy vi tính đang chạy  hệ điều hành Microsoft Windows. Nó bao gồm phần lớn thư viện mã của các giải pháp phổ biến để lập trình các vấn đề và một máy ảo mà quản lý việc thực hiện các chương trình bằng văn bản đặc biệt cho chương trình khung. DOT NET Framework là một trọng điểm của Microsoft cung cấp và có thể được sử dụng bởi hầu hết các ứng dụng mới tạo ra nền tảng cho Windows.
Một số lượng lớn các phần mềm tiện ích, các công cụ bẻ khóa đều phải chạy trên nền Dot Net Frameworks.


.NET Frame work 2.0

Dot Net Frame Work 2.0 x32 .Net Frame dùng cho win 32 bit
Dot Net Frame Work 2.0 x64 .Net Frame cho win 64 bit

Bản cài online tổng hợp từ 2.0- 3.5 .NET Frame work tại đây

.NET Framework 3.0 Setup

Microsoft NET Framework. 3.5

Microsoft NET Framework. 3.5 chứa nhiều tính năng mới xây dựng từng bước khi NET Framework 2.0 và 3.0, và bao gồm NET Framework NET Framework 2.0 Server Pack 1 và 3.0 Server Pack 1.

DotNet Frame Work 3.5 x32 x64 .Net Frame dùng cho win 32 bit và 64bit

Yêu cầu hệ thống

Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP
 • Bộ xử lý: bộ vi xử lý Pentium 400 MHz hoặc tương đương (tối thiểu), bộ xử lý 1GHz Pentium hoặc tương đương (đề nghị)
 • RAM: 96 MB (tối thiểu), 256 MB (đề nghị)
 • Hard Disk: lên đến 500 MB của không gian có sẵn có thể được yêu cầu
 • CD hay DVD Drive: Không yêu cầu
 • Màn hình: 800 x 600, 256 màu (tối thiểu), 1024 x 768 cao màu, 32-bit  

.Net Frame 4.0- 4.5

DotNet Frame Work 4.0 X32 X64 : bản dùng chung cho win 32 bit và 64 bit
Dowload Tại đây

DotNet Frame work 4.5 x32 x64 Bản dùng chung cho win 32bit và 64bit
Download tại đây


Yêu cầu hệ thống

Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Vista SP2 (x86 và x64)
  • Windows 7 SP1 (x86 và x64)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
  • Windows Server 2008 SP2 (x86 và x64)
 • Yêu cầu phần cứng:
  • 1 GHz hoặc bộ xử lý nhanh hơn
  • 512 MB RAM
  • 850 MB của không gian có sẵn đĩa cứng (x86)
  • 2 GB ổ cứng (x64)

No comments ... Leave one now