Thêm mô tả cho link của tiêu đề tối ưu seo blogspot

Nhằm tối ưu seo cho blogspot ta cần thêm mô tả cho link của tiêu đề tối ưu seo blogspot, thêm mô tả khi ta hover chuột vào sẽ tăng cường seo cho blogspot của bạn hơn.
mo ta link tieu de
Hình demo
Khi đưa chuột vào tiêu đề bài viết, bạn sẽ thấy hiện lên phần mô tả cho đường link đó.
Để làm được điều này các bạn làm như sau :
Đăng nhập vào Blogger -> chỉnh sửa HTML -> Tiện ích mở rộng
Tìm đến dòng :
<a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
và sửa thành :
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
Tiếp tục tìm đến dòng
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
và sửa thành :
<a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
Lưu template và kiểm tra kết quả.
Chúc blog của bạ được tối ưu nhất với thủ thuật này :)
Nếu hữu ích có thể ấn like nhé , thank nhiều 

No comments ... Leave one now