Hướng dẫn chèn Google Plus comment vào website

Google mới cấp một tính năng năng mới đó là bình luận trên website bằng tài khoản Google+, khác với facebook commentGoogle+ comment có rất nhiều lợi thế cho SEO

Giao diện google plus comment


Nếu có một cuộc thảo luận trên Google+ về nội dung bài viết nào đó trên blog thì cuộc thảo luận đó cũng hiện luôn trên blog. Điều đó có nghĩa là gì? Bạn có thể kiểm soát và tương tác với các độc giả cũng như tiếp xúc được với các độc giả mới của bạn ngay trên blog công ty - quá tiện.

Google+ comment có thể được chia sẻ công khai hoặc riêng tư. Độc giả có thể chọn xem những bình luận hàng đầu, tất cả bình luận hoặc bình luận từ những người trong Vòng kết nối của họ.

Kích hoạt Google+ comment trong blogspot


Kích hoạt Google+ Comments trên Blogger rất đơn giản ngay trong bảng điều khiển. Chọn thẻ Google+ trong bảng điều khiển, chọn ô chọn "Use Google+ Comments." Hoặc "Sử dụng tính năng nhận xét của Google+ trên blog này."


Kích hoạt Google+ comment trong blogspot


Chèn Google+ Comment vào wordpress


Google tung ra hệ thống Google+ Comment được hỗ trợ mới cho bình luận trên Blogger, nhưng Google lại chưa phát triển trên hệ thống của trang web không phải Blogger. Tuy nhiên, Brandon Holtsclaw đã phát triễn Plugin Google+ comment dành cho WordPress. Thật tuyệt vời, điều này sẽ giúp Website của bạn khi sử dụng Wordpress tối ưu khả năng tương tác và SEO tốt hơn.

Bạn cài đặt Plugin Google+ comment là khá đơn giản như các Plugin bình thường khác chỉ cần Activate là có thể sử dụng mà không cần cài đặt gì thêm.

DOWNLOAD: http://wordpress.org/extend/plugins/gplus-comments/

Chèn Google+ Comment vào website bất kỳ


Bạn chỉ việc thêm Mã Code vào vị trí trong Website là thành công:
<script src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
</script>
<g:comments
href="[URL]"
width="642"
first_party_property="BLOGGER"
view_type="FILTERED_POSTMOD">
</g:comments>

Dành cho HTML5

<script src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
</script>
<div class="g-comments"
data-href="[URL]"
data-width="642"
data-first_party_property="BLOGGER"
data-view_type="FILTERED_POSTMOD">
</div>


Hiển thị số Google+ Comment:
g:comments>: <g:commentcount href="[URL]"></g:commentcount>

Dành cho HTML5
<div class="g-comments">: <div class="g-commentcount" data-href="[URL]"></div>

Chú ý thay thế [URL] = đường dẫn bạn muốn comment, phần này biết Code cho tự động URL là URL hiện tại là Oki.

Nếu bạn muốn lấy tự động đường dẫn của website thì sử dụng Code sau:
<div id="comments"></div>
<script>
gapi.comments.render('comments', {
href: window.location,
width: '624',
first_party_property: 'BLOGGER',
view_type: 'FILTERED_POSTMOD'
});
</script>
Similarly with Google+ Comments Counter: 
<div id="commentscounter"></div>
<script>
gapi.commentcount.render('commentscounter', {
href: window.location
});
</script>

No comments ... Leave one now