Gắn Network Drive trên Windows Client bằng Group Policy


Công việc map các ổ đĩa network là 1 trong những công việc thường làm nhất của những người quản trị hệ thống, quá trình này trước kia thường được thực hiện bằng script. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn làm việc này qua Group Policy trong Windows.


Trước tiên, các bạn hãy mở Group Policy Management Console từ Start Menu:
Kéo xuống phía dưới danh sách domain cho tới khi thấy đối tượng Machines, nhấn chuột phải và chọn Create a GPO...
Đặt tên cho policy mới này, ví dụ ở đây là Mapped Drives (General):
Sau đó, nhấn chuột phải vào policy đó và chọn Edit:
Các policy kiểm soát quá trình kết nối ổ đĩa được cố định ở vị trí:

User Configuration\Preferences\Drive Maps
Sau khi chọn policy, nhấn chuột phải vào cửa sổ trắng bên tay phải và chọn New > Mapped Drive:
Thay đổi Create trong phần Action, nhập đường dẫn tới thư mục chia sẻ:
Đặt tên trong phần Label – đây là tên sẽ hiển thị khi kết nối tới máy tính khác, chọn ký tự đại diện ổ đĩa trong phần Drive Letter, thay đổi thiết lập Show this drive như hình dưới:
Sau đó, khi người sử dụng đăng nhập vào máy tính thì ổ đĩa hệ thống sẽ tự động được kết nối. Chúc các bạn thành công!
T.Anh (HowToGeek)

No comments ... Leave one now