Email idm - Email registration Serial IDM Key Internet Download Manager

Open IDM registration e-mail

Hướng dẫn:
Chạy IDM và nhập số "Serial Number" trong hộp thoại Registration. Sau khi bạn đã đăng ký IDM, menu Registration sẽ bị ẩn đi.

Mở Email đã đăng ký IDM, chọn Serial Number của bạn, click chuột phải vào nó và chọn mục "Copy”.First Name: Email registration IDM
Last Name: Email- idm
Mail: mailidmkichhoat@gmail.com
Serial các bạn điền 1 trong các key sau:

NTOQN-7HUL9-NEPFL-13I0A
629U7-XLT5H-6SCGJ-2CENZ
XONF7-PMUOL-HU7P4-D1QQX
F9TZ9-P6IGF-SME74-2WP21
CJA0S-K6CO4-R4NPJ-EKNRK
N0Z90-KJTTW-7TZO4-I27A1
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ
L67GT-CE6TR-DFT1D-XWVCM


Hướng dẫn điền key và sửa file host:

Cài đặt IDM bình thường chọn Menu Registration -> Registration sau đó điền các thông số trên.

Vào đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc
Mở file host lên và thêm xuống dưới cùng dòng:
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
27.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com


Xong, chúc bạn bạn thành công, nếu không được thì comment bên dưới để mình trợ giúp.

No comments ... Leave one now