Download KMSnano 15.1 - Phần mềm Active Windows 8 và Office 13

KMSnano 15.1 là Chương trình Active Windows 8active Office 13 ổn định nhất hiện nay

KMSnano là công cụ kích hoạt mới cho Windows 8 và Office 2013. KMSnano kích hoạt tự động . Sau khi bắt đầu KMSnano tự động kích hoạt tất cả các sản phẩm được cài đặt Microsoft, có thể là Windows 8 và Office 2013. Nếu cả hai produksta không được kích hoạt, KMSnano kích hoạt Windows 8 và Office. Với KMSnano còn có thể kích hoạt Windows Vista / Windows 7 Office 2010.

KMSnano 15.1Với KMSnano 15.1 chúng ta có thể:• Kích hoạt Windows 8 Enterprise• Kích hoạt Windows 8 Professional• Kích hoạt Microsoft Office 2013• Kích hoạt Microsoft Office Visio 2013• Kích hoạt Microsoft Office Project 2013• Kích hoạt Microsoft Office 2010• Kích hoạt Microsoft Office Visio 2010• Kích hoạt Microsoft Office Project 2010• Kích hoạt Windows 7 Enterprise• Kích hoạt Windows 7 Professional• Kích hoạt Windows Vista Enterprise• Kích hoạt Windows Vista Professional
Hướng dẫn cài đặt:1. Double-click trên KMSnano.exe.2. Chờ cho các tập tin để giải nén.3. Chờ cho quá trình kích hoạt để kết thúc.4. Thành công ^^.
KMSnano 15.1 có các tính năng:• Universal (kích hoạt: Vista/7/8 Pro / Nhập / N và Office 2010/2013 Bán lẻ / VL)• Không yêu cầu sự can thiệp của người dùng • Đồng thời kích hoạt ngay lập tức và Windows, và Office
Link download : KMSnano 15.1

Chúc bạn active thành công với phần mềm  Kmsnano 15.1 mới nhất,ổn định nhất hiện nayNo comments ... Leave one now