Bản cài đặt Kaspersky Internet Security 2013 (Tiếng Việt)

Tải bản cài Kaspersky Internet Security 2013 (Tiếng Việt),download bản cài đặt Kaspersky Internet Security 2013 ngôn ngữ tiếng việt

Hướng dẫn download Kaspersky Internet Security 2013 (Tiếng Việt):

- Để tải bản cài đặt của Kaspersky Tiếng Việt, bạn chọn phiên bản và server muốn tải về, sau đó bấm vào đường dẫn "Download" . Khi cửa sổ được mở, chọn "Save", sau đó chọn vị trí thuận tiện để lưu file, ví dụ như Desktop.
- Mặc định tất cả các sản phẩm của Kaspersky đều cho phép dùng thử trong thời gian 01 tháng.
- Đối với khách hàng đang sử dụng Kaspersky 2012 bản quyền do NTS phân phối, chỉ cần download phiên bản 2013 về và cài đè lên để được nâng cấp lên phiên bản 2013 miễn phí.
cài đặt Kaspersky Internet Security 2013

Bản cài đặt Kaspersky Internet Security 2013 (Tiếng Việt)

Version 13.0.1.4190vi
FTPHTTP
 Server Kaspersky 1→ tài trợ bởi mb Download
 Server Kaspersky 2→ tài trợ bởi mb Download

Bản cài đặt Kaspersky Antivirus 2013 ( Tiếng Việt)

Version 13.0.1.4190vi
FTPHTTP
 Server Kaspersky 1→ tài trợ bởi mb Download
 Server Kaspersky 2→ tài trợ bởi mb DownloadBản cài đặt Kaspersky Internet Security 2012 (Tiếng Việt)

Version 12.0.0.374vi
FTPHTTP
 Server Kaspersky → tài trợ bởi mb Download

Bản cài đặt Kaspersky Antivirus 2012 ( Tiếng Việt)

Version 12.0.0.374vi
FTPHTTP
 Server Kaspersky → tài trợ bởi mb Download
1081117
Số lượt tải về


Bản cài đặt Kaspersky Internet Security 2011 (Tiếng Việt)

Version 11.0.1.400vi
FTPHTTP
 Server Kaspersky → tài trợ bởi mb Download

Bản cài đặt Kaspersky Antivirus 2011 ( Tiếng Việt)

Version 11.0.1.400vi
FTPHTTP
 Server Kaspersky → tài trợ bởi mb Download

No comments ... Leave one now