VLSM_ VLSM là gì và tại sao phải dùng nó

Chào các bạn! Các bạn chác cũng biết hiện nay với sự phát triển rầm rộ của Internet thì phiên bản IP-v4 đang cạn kiệt địa chỉ. Khi người ta cấu hình mạng thường dùng các chia địa chỉ VLSM để tiết kiệm địa chỉ. Tôi sẽ viết một loạt bài về VLSM để chúgn ta tham khảo.

VLSM là gì và tại sao chúng ta phải dùng đến nó?
Khi mạng IP phát triển lớn hơn,người quản trị mạngphải có cách sử dụng không gian địa chỉ IP mộ cách hiệu quả hơn. Một trong những kỹ thuật đó là sử dụng kỹ thuật VLSM(Variable-Lengh Subnet Mask), với VLSM người quản trị có thể chia địa chỉ mạng có subnet mask dài cho mạng có ít host và địa chỉ mạng có Subnet mask ngắn cho mạng nhiều host. Khi chạy VLSM thì hệ thống mạng phải chạy các giao thức định tuyến hỗ trợ VLSM như : OSPF(Interggated Intermediate System to Intermediate System ), EIGRP, RIPv2 và định tuyến cố định.
VLSM cho phép một tổ chức sử dụng chiều dài subnet mask khác nhau trong một địa chỉ mạng lớn. VLSM còn được gọi là " chia subnet trong một subnet lớn hơn" giúp tận dụng tối đa không gian địa chỉ.
Giao thức định tuyến theo lớp địa chỉ đòi hỏi toàn bộ hệ thống mạng phải có cùng Subnet mask.
Với VLSM thì chúng ta có thể chia một địa chỉ mạng lớn thành nhiều địa chỉ mạng con có kích thước khác nhau như: địa chỉ mạng có 30 bit subnet mask, 255.255.255.252, để dành cho kết nối mạng;địa chỉ mạng có 24 bit subnet mask, 255.255.255.0, để dành cho các mạng có dưới 254 user, các địa chỉ mạng có 22 bit subnet mask, 255.255.252.0, để dành cho các mạng có tới 1000 user
Bài viết này tôi mới đưa được câu trả lời cho câu hỏi ở trên. Còn việc cấu hình VLSM như thế nào

Đề bài: Cho trước net 192.168.1.0 /24. Yêu cầu triển khai 3 network sau: HCM 100 máy, Cần Thơ 50 máy, Hà Nội 50 máy. Hỏi phải đặt IP như thế nào?
 

Lưu ý: Do đề bài yêu cầu phải dùng IP có dạng 192.168.1.x, nếu ko có yêu cầu này thì ta đặt HCM là 1.0, cần Thơ: 2.0 và Hà nội là 3.0 là tốt nhất
 

Lới giải:
 

Mượn 1 bit để chia subnet, như vậy giá trị netmask mới là /25 (255.255.255.128). Khi đó ta có 2 network:
 

Net 0: 

192.168.1.0 (không dùng vì đây là địa chỉ đại diện cho net0)
192.168.1.1
192.168.1.2
.........

192.168.1.126
 
192.168.1.127 (không dùng vì đây là địa chỉ broadcast của net0)

Net 1: 

192.168.1.128 (không dùng vì đây là địa chỉ đại diện cho net1)
192.168.1.129
192.168.1.130
.........

192.168.1.254
 
192.168.1.255 (không dùng vì đây là địa chỉ broadcast của net1)

Chọn Net0 cho HCM, lúc đó một máy ở HCM sẽ có IP dạng 192.168.1.x (x chạy từ 1 đến 126), netmask: 255.255.255.128.
 

Bây giờ ta chia net1 ra làm 2 bằng cách mượn thêm 1 bit nữa: /26 (255.255.255.192)
 

Ta sẽ có 2 net mới, mỗi net có 62 host (64 - 2)
 

net1a: 

192.168.1.128 (không dùng vì đây là địa chỉ đại diện cho net1a)
192.168.1.129
192.168.1.130
.......
192.168.1.190
192.168.1.191 (không dùng vì đây là địa chỉ broadcast của net1a)
net1b: 
192.168.1.192 (không dùng vì đây là địa chỉ đại diện cho net1b)
192.168.1.193
192.168.1.194
.....
192.168.1.254
192.168.1.255 (không dùng vì đây là địa chỉ broadcast của net1b)

Ta chọn net1a cho Cần Thơ và net1b cho Hà Nội.
 

Như vậy trong Việt nam tại HCM giá trị netmask là /25, cần thơ và hà nội là /26 nên ta gọi là variable lenght subnet mask - VLSM
 

Và 192.168.1.0 là supernet của HCM, HN và CT.
 

+ Đây là một cách tính VLSM mình cho là cũng hay lắm :
 
Ta có :

192.168.1.0 /24
 
1 SM 60host
2 SM 30host
1 SM 10host
3SM 2host

No comments ... Leave one now