Tạo shortcut để Shutdown/Restart/Lock máy tính trên Windows Vista & Windows 7

Bạn muốn Shutdown/Restart/Lock máy tính chỉ bằng một cái click chuột? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo shortcut để thực hiện việc này trên Windows Vista và Windows 7.

Hướng dẫn

 • 1
  Click chuột phải lên Desktop, chọn New > Shortcut.
  Cách tạo shortcut để Shutdown/Restart/Lock máy tính trên Windows Vista & Windows 7 1

 • 2
  Tiếp theo, bạn cần nhập câu lệnh cho shortcut để thực hiện việc Shutdown/Restart/Lock máy tính.
  Câu lệnh cho Shutdown
  Shutdown.exe -s -t 00
  Câu lệnh cho Restart
  Shutdown.exe -r -t 00
  Câu lệnh cho Lock
  Rundll32.exe User32.dll,LockWorkStation
  Câu lệnh cho Hibernate
  Rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState
  Câu lệnh cho Sleep
  Rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
 • 3
  Đặt tên cho shortcut. Khi hoàn thành, bạn thấy icon của shortcut hiển thị trên Desktop. Chỉ cần click đúp vào là bạn có thể thực hiện Shutdown/Restart/Lock máy tính một cách nhanh chóng.
  Cách tạo shortcut để Shutdown/Restart/Lock máy tính trên Windows Vista & Windows 7 3
  Tìm kiếm liên quan khác:

  tạo shortcut để Shutdown/Restart/Lock

  tạo shortcut restart win 7


  Tạo shortcut shutdown, restart, log off nhanh bằng phím tắt

  Tạo shortcut Hibernate, Shutdown, Restart từ desktop - Windows 8

  Tạo shortcut tắt, reset, lock, ... cho win 7, vista


No comments ... Leave one now