Plugin thay đổi icon mặc định trong WordPress


Icon là hình vui để thể hiện trạng thái cảm xúc khi comment một bài viết trong wordpress, 
dưới đây mình sẽ hướng dẫn để có các emotion(chính là các icon biểu tượng cảm xúc trong wordpress) theo ý thích của mỗi người.
Cách để thay đổi icon mặc định trong WordPress là dùng plugin
Các bạn tải plugin này tại : plugin
Sau đó các bạn giải nén và upload file vừa tải lên host của mình vào trong đường dẫn  ../wp-content/plugins/
Và Cấu hình trong Dashboard
1.Vào Settings chọn Smilies
2.Xuất hiện bảng emotion mặc định, các emotion này không được đẹp cho lắm.
-Nếu muốn đẹp hơn các bạn vào host theo đường dẫn ../wp-includes/images/smilies , tiến hành xóa tất cả các emotion mặc định trong đó và upload các emotion đẹp hơn vào lại.
(Các bạn có thể Click chuột phải vào emotion bạn thích ở phần Comment của mình hoặc nơi khác và lưu về máy sau đó tải lên lại host theo đường dẫn trên. Chú ý: phần đuôi là .gif).
-Vào Settings > Smilies và tùy chọn kiểu viết tắt ở “What to type” tương ứng với các “Smilies”  bên cạnh.
icon wordpress
Demo ảnh 1 số icon thường dùng trong wordpress
Chúc các bạn thành công với icon theo ý mình

No comments ... Leave one now