Download Windows 8 RTM MSDN/Technet (x64 + x86)

Hiện đã có bản chính thức từ Microsoft, link download bên dưới bao gồm các phiên bản sau: Windows 8,Windows 8 ProWindows 8 Pro With Media Player
Windows 8
Khi cài đặt sẽ có menu để chọn cài bản nào
Windows 8 (x86) Full DVD
  1. Phiên bản: Windows 8 - x86 Full DVD
  2. File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
  3. Languages: English
  4. SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62
Windows 8 (x64) Full DVD
  1. Phiên bản: Windows 8 - x64 Full DVD
  2. File Name:en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
  3. Languages:English
  4. SHA1:1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4

    No comments ... Leave one now