Download Ghost for HDD windows

Nếu bạn đã biết đến Norton Ghost chạy trên đĩa Hiren boot thì đây chính là phiên bản được trích xuất để chạy trên Windows, tương thích với cả NTFS và FAT32.
 Ghost for HDD


Nhấp đúp chuột vào file Ghost-for-hdd.exe để tiến hành giải nén ra thư mục gốc chứa Windows. Thông báo hỏi bạn có muốn ghi đè file boot.ini không hiện ra, nhấp chọn Yes
Sau khi khởi động lại máy, tại màn hình boot có thêm một menu NORTON GHOST 11.5 cho bạn lựa chọn.

Các tập tin của NORTON GHOST 11.5 được lưu trên thư mục gốc chứa Windows, vì một lý do nào đó tập tin này bị lỗi thì Norton Ghost sẽ không hoạt động.

No comments ... Leave one now