Danh sách biểu tượng mặt cười đầy đủ cho Facebook

Xin chia sẻ với các bạn danh sách đầy đủ nhất về các biểu tượng mặt cười dùng cho mạng xã hội Facebook.

Danh sách biểu tượng mặt cười đầy đủ cho Facebook
Hướng dẫn

 • 1
  Các bạn có thể sử dụng các biểu tượng này khi chat cũng như khi update status, comment.
 • 2
  Đây là danh sách đầy đủ cho các biểu tượng mặt cười trên Facebook.

  EmoticonsShortcut KeyDescription
  like thump up facebook chat emoticons(y) (Y)Like / Thumb Up Facebook Chat Emoticons NEW!!
  42 red facebook chat emoticon:42:42 Red Number FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon angelO:) O:-)Angel FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon confusedo.O O.oConfused FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon cry:'(Cry / Tears Eye FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon curly lips:3Curly Lips Facebook Emoticon / cute / cat-like
  facebook chat emoticon devil3:) 3:-)Devil / Satan / Vampire FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon frown:-( :( :[ =(Frown / Sad FaceBook Chat Emoticon
  Facebook Chat Emoticon Gasp:-O :O :-o :oGasp / Surprise FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon glasses8-) 8) B-) B)Glasses / Blue Glasses FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon grin:-D :D =DGrin Facebook Chat Emoticon (Big Smile)
  facebook chat emoticon grumpy>:( >:-(Grumpy FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon heart<3Heart / Love FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon kiki^_^Kiki FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon kiss:-* :*Kiss Facebook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon pacman:vPacman Facebook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon penguin<(")Penguin Facebook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon chris putnam:putnam:Putnam (Chris Putnam) Facebook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon robot:|]Robot Facebook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon shark(^^^)Shark FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon smile:-) :) :] =)Smile Facebook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon squint-_-Squint FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon sun glasses8-| 8| B-| B|Sun / Black Glasses FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon tongue:-P :P :-p :p =PTongue FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon unsure:/ :-/ : :-Unsure Facebook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon upset>:O >:-O >:o >:-oUpset FaceBook Chat Emoticon
  facebook chat emoticon wink;-) ;)Wink FaceBook Chat Emoticon


No comments ... Leave one now