Cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Windows 8

- Truy cập vào mục Ngôn ngữ (Language) trên Windows 8 bằng cách truy cập vào Control Panel.
- Trong cửa sổ Control Panel, bạn tìm đến Language (ngôn ngữ)

Hai thủ thuật Windows 8 hữu ích cho người dùng 9
- Trong cửa sổ tùy chọn ngôn ngữ ở trên, bạn ấn vào nút "Add a language"

Hai thủ thuật Windows 8 hữu ích cho người dùng 10
Trong cửa sổ mới hiện ra, Windows sẽ liệt kê danh sách các ngôn ngữ hỗ trợ. Bạn hãy tìm đến mục tiếng Việt. Sau đó nhấn Add.

Hai thủ thuật Windows 8 hữu ích cho người dùng 11
- Lúc này, tùy chọn ngôn ngữ tiếng Việt đã xuất hiện. Bạn nhấn vào tùy chọn Options. Tại đây, Windows sẽ tiến hành quá trình kiểm tra xem ngôn ngữ mà bạn chọn có thể tải về được hay không. Nếu có, máy sẽ hiển thị dòng "Download and install language pack". Bạn ấn vào đây để tải về (Do máy tính người viết đã được cài gói ngôn ngữ này nên ở đây tôi chọn sang gói tiếng Nhật để chụp ảnh Demo)

Hai thủ thuật Windows 8 hữu ích cho người dùng 12
- Sau khi cài đặt thành công, bây giờ bạn trở lại giao diện Language và tiếp tục nhấn vào Options. Tai đây, bạn chú ý đến dòng "Make this primary language", hãy nhấn vào nó để thiết lập tiếng Việt là ngôn ngữ chính của hệ thống. Tiếp theo, một cửa sổ pop-up hiện lên, yêu cầu bạn đăng xuất khỏi hệ thống (Log off now), bạn nhấn chọn Log off now để thoát ra và đăng nhập lại để xem kết quả.

No comments ... Leave one now