Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows

Thiết lập Sử dụng IP tĩnh ngăn ngừa xung đột địa chỉ giữa các thiết bị trên windows và cho phép bạn quản lý chúng dễ dàng hơn.Sau đây là cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên windows XP,windows vista, windows 7,windows 8
Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows

Hướng dẫn

Trên Windows XP

 • 1
  Click chuột phải lên biểu tượng "My Network Places".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 1
 • 2
  Click chuột phải vào biểu tượng kết nối ở mục "LAN or High-Speed Internet" và chọn "Properties".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 2
 • 3
  Chọn "Internet Protocol(TCP/IP)" và click "Properties".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 3
 • 4
  Thay đổi địa chỉ IP, Subnet mask, Default Gateway và DNS Server sau đó click "OK".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 4
 • 5
  Click "Close".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 5

Trên Windows Vista

 • 1
  Click Start, click chuột phải lên mục "Network" và chọn "Properties".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 1
 • 2
  Cửa sổ "Network and Sharing Center" sẽ được mở ra, click vào "Manage network connections".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 2
 • 3
  Click chuột phải vào biểu tượng kết nối ở mục "LAN or High-Speed Internet" và chọn "Properties".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 3
 • 4
  Chọn "Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)" và click "Properties".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 4
 • 5
  Thay đổi địa chỉ IP, Subnet mask, Default Gateway và DNS Server sau đó click "OK".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 5
 • 6
  Click "Close".


Trên Windows 7 • 1
  Click Start, gõ "network and sharing" trên hộp Search và chọn "Network and Sharing Center".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 1
 • 2
  Click "Change adapter settings".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 2
 • 3
  Click chuột phải lên biểu tượng kết nối và chọn "Properties".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 3
 • 4
  Chọn "Internet Protocol Version 4 TCP/IPv4)" và click "Properties".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 4
 • 5
  Thay đổi địa chỉ IP, Subnet mask, Default Gateway và DNS Server sau đó click "OK".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 5
 • 6
  Click "Close".
  Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính trên Windows 6


  Chúc bạn thành công !

  Trên windows 8 đang cập nhật...

No comments ... Leave one now