Cách tạo facebook comment và quản lý comment

Chúng ta đều biết một website muốn được nhiều người biết đến thì cần phải có tính tương tác cao. Và comment là cách giúp kết nối giữa người dùng trong cộng đồng mạng với chủ sở hữu website.

Bởi thế bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một facebook comment và add chúng vào web hay blogspot của bạn.

Sẽ có hai kiểu comment bạn có thể lựa chọn. Một là không cần quản lý, hai là cần có quản lý.

Ở hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn cách thêm vào web blogger. Các bạn làm trên nền tảng khác có thể tự tùy biến đc. (Bỏ hết b:if đi là được)

CÁCH THÊM FACEBOOK COMMENT KHÔNG CẦN QUẢN LÝ:Bước 1 : Mẫu -> Chỉnh sửa HTML -> Mở rộng tiện ích (tích vào)

Cách tạo facebook comment và quản lý


Thêm code sau trước  </head>   (Nhấn Ctrl + F để search)


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="540"></div>';
//]]>
</script>

Với :
data-num-post=5 : số comment hiển thị. Nếu quá sẽ tự động gộp comment
data-width=540 : chiều rộng khung comment

Bước 2: Thêm đoạn code này bên dưới <body>


<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>

Bước 3: Tìm đoạn code <b:include data='post' name='post'/>


Thêm ngay sau đó :

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>

Ok. Vậy là đã xong. Khá đơn giản đúng không nào.


CÁCH THÊM FACEBOOK COMMENT CÓ QUẢN LÝ.


Sẽ hơi rắc rối chút, nhưng không sao. Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu:

Bước 1: Đăng nhập vào địa chỉ dưới và tạo một ứng dụng Facebook.
- Ở bên phải sẽ có nút           Đăng ký ngay
Sau khi đăng ký xong bạn sẽ được chuyển tới trang http://developers.facebook.com/apps.

Tới đây ở bên phải có nút tạo ứng dụng mới. Bạn tiến hành tạo ứng dụng mới.

- Sau khi tạo ứng dụng xong bạn sẽ có ID của ứng dụng (như hình)

(Tên ứng dụng: Erhaycomment; AppID: 524808000891158)
Copy lấy ID ứng dụng lưu tạm đâu đó để lát dùng.

Cách tạo facebook comment và quản lý 2


Bước 2 : Thêm code sau trước </head> (thao tác giống bước 1 của comment không quản lý)<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="540"></div>';
//]]>
</script>

Bước 3:  Thêm đoạn code này bên dưới <body> (Giống bước 2 của comment không quản lý nhưng ở đây có thêm AppID)<div id='fb-root'/>
<div id='fb-root'/>
<script>
//<![CDATA[
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&appId=524808000891158";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
//]]>
</script>


Thay appId màu đỏ như đoạn code trên bằng appId của bạn vừa lấy được ở bước 1Bước 4 : Tìm đoạn code <b:include data='post' name='post'/>   (Giống hệt bước 3 ở comment không quản lý)


Thêm ngay sau đó :

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>

Bước 5 : Bước cực kỳ quan trọng.Thêm đoạn code ngay dưới thẻ <head>


<meta content='524808000891158' property='fb:app_id'/>

Cũng tương tự. Bạn cần thay đổi appId của bạn  (Màu đỏ)Bước 6 : Quản lý comment 


Bạn đăng nhập vào địa chỉ sau để quản lý comment của mình :Thiết lập lại Public bằng cách ấn vào Settings (thiết lập) ngay bên cạnh như hình :

Cách tạo facebook comment và quản lý 3


Comment thử nếu bạn đã thấy comment trong đó là ok.

Cách tạo facebook comment và quản lý 4


 Nếu bạn gặp khó khăn có thể để lại comment để được trợ giúp.
Nguồn :erhay

No comments ... Leave one now