Blogger phục hồi chức năng tùy biến tên miền

Khoảng 10 ngày nay rất nhiều người dùng không thể cài đặt tên miền riêng cho Blogger bởi chức năng này bị vô hiệu do lỗi xác minh tên miền.

Rất vui mừng chức năng này vừa được Google phục hồi nhưng việc thêm tên miền vào blog có thêm một bước mới: Xác minh tên miền.

Việc xác minh được thực hiện khá đơn giản, sau khi nhập trên miền vào khung (Đăng nhập Blogger -> Cài đặt -> Cơ bản, Địa chỉ blog), bạn sẽ thấy thông tin xác minh như hình bên dưới:


Khai báo thông tin này trong phần CName ở DNS của tên miền. Ví dụ đây là cách khai báo trên GoDaddy:


Như vậy ngoài 4 records A @ trỏ tới 4 IP: 216.239.3X.21 (X: 2, 4, 6, 8) và 1 record CName www trỏ tới ghs.google.com chúng ta còn thêm 1 record CName dùng xác minh tên miền như trên.

Bước xác minh trên chỉ ảnh hưởng tới các tên miền mới được cài đặt cho Blogger, tên miền đang sử dụng cho Blogger không cần thực hiện việc này.

No comments ... Leave one now