BẢO NGOC SHOP

Tuesday, May 28, 2013

Làm thế nào để thêm được tác giả, cộng tác viên, quyền quản trị Blogspot

Filled under:

Làm thế nào để thêm được tác giả, cộng tác viên, quyền quản trị Blogspot cho người dùng khác?
Thủ thuật rất đơn giản :)
Cũng như mã nguồn Blog hoặc Website khác. Blogspot cho phép 1 Blog có thể nhiều tác giả, nhiều quản trị viên và phân quyền cao thấp ngay bên trong trang điều khiển Admin của Blogger.
thêm quản trị blog
- Bài viết này thủ thuật blog hướng dẫn thêm tác giả, thêm quản trị viên cho 1 blog đang hoạt động.
Các bước làm đơn giản như sau:
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Cài đặt (Cơ bản) -> Quyền (Tác giả Blog)


Sau khi Email được mời đồng ý tham gia vào Blog thì các bạn có thể đặt quyền cho Email đó.
* Đối với quyền quản trị viên (Admin): được toàn quyền trên Blog
* Đối với quyền tác giả: Người được phân quyền tác giả chỉ có chức năng thêm bài viết, xóa hoặc sửa bài viết của mình đã thêm
.


0 comments:

Post a Comment

Xem nhiều nhất